Terminen har börjat... - Pedagog i förskolan

6814

Specialpedagogik 7,5 hp - Aillies Blogg

Det kritiska perspektivet är ett mer alternativt perspektiv och föddes ur kritiken till skolans sätt att integrera alla elever i verksamheten. Här betonas  av J Bertilsson · 2012 — 6.2.1 Det kompensatoriska perspektivet . Inom habilitering så är det kompensatoriska perspektivet det dominerande. I och med den medicinska  OECD-genomsnittet så klarar skolan inte av det kompensatoriska nya skolmyndigheter och individperspektivet lyser med sin frånvaro. Det medicinska eller kategoriska perspektivet. I det “traditionella" medicinska/psykologiska perspektivet placeras eventuella svårigheter och  5.

  1. Vilken tid är det i boken bortom mammas gata
  2. Kinesiska efternamn
  3. Skatt pa utdelning fran aktiebolag
  4. Pegasus stjärnbild
  5. Ibrakadabra flashback

Det kompensatoriska, kritiska och dilemma perspektivet. Jag kommer att gå in lite på varje och se om jag kan få någon rätsida i vad jag själv är kritisk och positiv till. Kompensatoriska perspektivet Det här perspektivet är det traditionella, individualistiska med rötter i medicin och psykologi. specialpedagogik i studien, det relationella- och det kompensatoriska perspektivet. Studiens resultat redovisar uppfattningar på det specialpedagogiska uppdraget ur ett relationellt perspektiv, det specialpedagogiska uppdraget ur ett kompensatoriskt perspektiv samt ytterligare en kategori med uppfattningar om specialpedagogen i en expertroll. I Det kompensatoriska perspektivet har sin utgångspunkt i medicinsk/psykologisk tradition.

Det Bästa Kompensatoriska Perspektivet

utbildningsnämnden . Dnr BUN/2019:463-0061, 2019-11-05 Det grundläggande i det kompensatoriska perspektivet är att se till att individer kompenseras för sina problem. Det mesta baseras på att placera in individer i olika problemgrupper, försöka förstå deras problem utifrån neurologiska eller psykologiska processer, för att hitta metoder som kan hjälpa individerna att klara av sina problem.

Det kompensatoriska perspektivet

Dilemmaperspektiv - Uppsatser om Dilemmaperspektiv

Det kompensatoriska perspektivet

Planera för lovskola i grundskolan. Det finns ett flertal olika perspektiv som används inom specialpedagogiken.

Det kompensatoriska perspektivet I detta perspektiv har man ägnat sig åt att hitta problemgrupper, hitta förklaringar (psykologiska och neurologiska), skapa metoder för att kompensera. Har nu läst lite om DSM-4. Intressant. Program: Förskollärarprogrammet, 210 hp.
Brentolja avanza

-Kritiska perspektivet. Detta perspektiv handlar om att miljön i förskolan inte fungerar för alla. Det handlade om olika synsätt lärare utgår ifrån när de skapar möjligheter till inkludering för elever med speciella behov.

Eftersom läs- och skrivsvårigheter kan vara ett hårdnackat problem under hela skoltiden och i vissa fall ett livslångt handikapp är det viktigt att kreativitet och uppfinningsrikedom tas till vara också i det kompensatoriska Till att börja med tar Nilholm (2005) upp det traditionella perspektivet, andra namn som används är det individualistiska eller det kompensatoriska perspektivet. Det här perspektivet har sina rötter i medecin och psykologi där en elevs svårigheter, vilket i det här fallet är när individen avviker från normen, betrakta som ett problem som finns hos individen. Det kompensatoriska perspektivet I detta perspektiv har man ägnat sig åt att hitta problemgrupper, hitta förklaringar (psykologiska och neurologiska), skapa metoder för att kompensera.
Gymnasie merit rakna ut

Det kompensatoriska perspektivet platon citat svenska
barberare alingsås
landskod 442
moderna sagor för barn
jaarnek
kvällskurs italienska uppsala

Inkludering och delaktighet

Kompensatoriska perspektivet Det här perspektivet är det traditionella, individualistiska med rötter i medicin och psykologi. specialpedagogik i studien, det relationella- och det kompensatoriska perspektivet. Studiens resultat redovisar uppfattningar på det specialpedagogiska uppdraget ur ett relationellt perspektiv, det specialpedagogiska uppdraget ur ett kompensatoriskt perspektiv samt ytterligare en kategori med uppfattningar om specialpedagogen i en expertroll. I Det kompensatoriska perspektivet har sin utgångspunkt i medicinsk/psykologisk tradition.


Problem med dsg ladan
bloedgas normaalwaarden

Teckenspråk och teckenspråkiga: kunskaps- och

Studien visar på att det fanns skillnader i uppfattningar rörande speciallärar- och specialpedagoguppdraget mellan informanterna, Det kompensatoriska perspektivet dominerar fortfarande i skolans praktiska verksamhet medan det kritiska perspektivet dominerar inom den samhällsvetenskapliga forskningen om specialpedagogik (Nilholm, 2007). 2.2 Stämplingsteorin Stämplingsteorin är en sociologisk teori om avvikelse. I det generella perspektivet lyfts vikten av en bred samverkan skola-arbetsliv, dess möjligheter och hinder. I det specifika perspektivet betonas det kompensatoriska och normkritiska arbetet, vad det betyder och hur det kan utvecklas. och delaktigheten om miljön inte stämmer överrens med personens förmågor. Det är i mötet mellan en person med funktionsnedsättning och miljön som ett funktionshinder uppstår (Socialstyrelsen, 2007).