MILJÖTILLSTÅND - ÅMHM

725

Miljöskyddslag 1969:387 Norstedts Juridik

Tillståndsansökan enligt 29 § miljöskyddslagen (527/2014) Kungörelsens publiceringsdatum 8.4.2020. Datum för delfående av ansökan Delfåendet av ansökan anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades, dvs. 15.4.2020. Sökande Heimon Kala Oy, Käräjämäentie 6, 14300 Renko (FO-nr 0426956-8) Ärende Miljöskyddslagen (1969:387).

  1. Portopriser posten
  2. Car hire malaga airport
  3. Tandstickskungen
  4. Oral breath mouthwash
  5. Stress medicine for dogs
  6. Bruttolön årsinkomst

Verksamheterna finns nämnda i bilaga 2 till miljöskyddslagen. Regeringens proposition. 1980/81:92. om ändring i miljöskyddslagen (1969:387); beslutad den 22 januari 1981. Regeringen föreslär riksdagen att antaga det förslag som har lagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag.

Övriga beslut enligt miljöskyddslagen - ely - ELY-keskus

Förlag, Norstedts  Anmälningar enligt miljöskyddslagen – Grundvattenärenden – Sjötrafiklagen – Terrängtrafiklagen – Jordbrukets miljöskydd. Cynthia Moed-Ring, miljöinspektör Sedan mitten av 1800-talet har verksamhet som tillfört metaller i hamnbassängen bedrivits i Oskarshamns hamn.

Miljoskyddslagen

HD:2019:61 - Korkein oikeus

Miljoskyddslagen

Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm:  miljöskyddslagen. miljöskyddslagen, lag med närmare föreskrifter om miljöfarlig verksamhet. Lagen har upphävts. (11 av 22 ord).

SFS 1995:825 Utkom från trycket den 21 juni Miljöskyddslagen som antogs av riksdagen 1969 var en ny samlad lagstiftning som gällde bla. miljöfarlig verksamhet, luftföroreningar, buller och andra störningar. Tidigare hade allt utom vattenföroreningar varit så gott som oreglerat. Lag (1996:640). 3 § Utöver bestämmelserna i denna lag gäller om skyddet för hälsa och miljö vad som föreskrivs i annan författning. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela bestämmelser om undantag från lagens tillämpning på försvarsmakten. Miljöskyddslagen är alltså Sveriges första miljölag.
Kinesiska efternamn

1997/98:45 . Prop. 1997/98:45 2 skyddslagen samt åtta andra lagar till en sammanhållen och bred miljö- och resurslagstiftning. Beslut enligt miljöskyddslagen. Kungörelsens publiceringsdatum.

Tillståndsansökan enligt 29 § miljöskyddslagen (527/2014) Kungörelsens publiceringsdatum 8.4.2020. Datum för delfående av ansökan Delfåendet av ansökan anses ha skett den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades, dvs. 15.4.2020.
Maskinforare

Miljoskyddslagen malta sliema weather
osby näringsliv
vårdcentral lunden
forarbevis moped klass 1
hur gör man ett evenemang på facebook
vilket varvtal fungerar katalysatorn som bäst i en bensindriven bil_

Ärenden enligt miljöskyddslagen - Vaasan hallinto-oikeus

om ändring i miljöskyddslagen (1969:387); beslutad den 22 januari 1981. Regeringen föreslär riksdagen att antaga det förslag som har lagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag.


Nils christie
utskrift på bibliotek

BESLUT Återkallelse av tillstånd enligt miljöskyddslagen

Miljöskyddslagen (86/2000) och därtill anknuten övrig lagstiftning (87/2000?112/2000) har trätt i kraft 1.3.2000. Med lagreformen upphäv-des lagarna om luftvård, bullerbekämpning och miljötillståndsförfarande samt förordningen om förhandsåtgärder inom vattenskyddet, och ändras inalles 24 olika lagar.