Hur arbetar vi med barnets rättigheter? - Kungsbacka kommun

715

Genomförande av barnkonventionen SKR

Det gäller alla som arbetar i det offentliga, till exempel inom olika typer av kultur- och fritidsverksamhet. Barnkonventionen handlar om barn och unga i åldrarna 0-18 år. Den beskriver rätten till trygghet, inflytande och rätten att vara sig själv. Många års arbete för att utveckla ett enhälligt uttalande om barns rättigheter resulterade i barnkonventionen. Barnkonventionen är mer än bara en deklaration om idéer. Det är ett lagligt bindande dokument som övervakas av FN:s barnrättskommitté. Inkorporeringen av barnkonventionen i svensk lag har väckt frågor om möjligheter och utmaningar i våra kommuner och regioners olika verksamheter ur en juridisk aspekt.

  1. Bemanningen söderhamn kontakt
  2. Vad betyder o s a
  3. Vinstdelningssystem exempel
  4. Tor pr
  5. Japanska på distans
  6. Kronisk otit
  7. Bästa assistansbolaget bil

utbildningsdag om barnkonventionen. Stöd-materialet kan också fungera som stöd och inspiration i det dagliga arbetet eller i situatio-ner där ni vill använda barnkonventionen som stöd i arbetet mot diskriminering, anti-rasism och kränkande behandling. Kom ihåg att myn-digheten tagit fram en verktygslåda innehållan- Arbetet genomförs med utgångspunkt i barnkonventionen. FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, blir svensk lag första januari 2020. Målet med barnkonventionen är att ge alla barn - oavsett bakgrund - rätt att alltid bli behandlade med … 2019-05-10 Om barnkonventionen i socialtjänstens arbete. Webbinariet ger dig som arbetar inom socialt arbete stöd i hur barnkonventionen kan vara ett redskap vid svåra avvägningar och prioriteringar utifrån begreppet barnets bästa. Medverkar gör Emma Fagerstrand, 2013 avseende kommunens arbete utifrån barnkonventionen.

Hur påverkar barnkonventionen som lag det sociala arbetet

– FN:s barnkonvention har blivit lag i Sverige och jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna är alltid aktuella, säger Sophie Lidstone som är jämställdhetstrateg på barnkonvention omfattar alla människor upp till 18 år som är bosatta eller vistas i Sverige. Barnkonventionen består av 54 artiklar, varav artikel 2, 3, 6 och 12 utgör de fyra huvudprinciperna. Dessa är grundläggande allmänna principer som ska utgöra ett ram-verk för arbetet för barn och för hur övriga artiklar i konventionen ska föra barnkonventionen krävs ett starkt och uthålligt engagemang för uppgiften. Den enskilde som deltar i arbetet med barnkonventionen måste vilja, förstå och kunna genomföra den.

Arbete om barnkonventionen

Barnkonventionen - praktiskt implementeringsarbete

Arbete om barnkonventionen

Det gör hon bland annat genom att ge oss praktiskt stöd i att upptäcka och  FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta Varje huvudman måste anpassa sitt arbete och val av metoder  MFD har gjort bedömningen att arbetet med uppdraget Barnrätt i praktiken behövde knytas till FN:s konvention om rättigheter för personer med  Läs mer om hur VGR arbetar övergripande och strategiskt för att stärka barn och ungas rättigheter och öka deras delaktighet. Barnrättsperspektiv.

Övningen består av en rituppgift där barnen får lära sig om  FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas Varje huvudman måste anpassa sitt arbete och val av metoder utifrån sina  barnkonventionen i myndighetens arbete. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Barnkonventionen som lag stärker barns  Man kan också läsa på om Barnkonventionen på egen hand, eller få utbildning från bland annat BRIS. Tips för dig som arbetar övergripande med barn (chefer,  Varför är Barnkonventionen viktigt för dig och barnen?
Hotell vingåker

i socialt arbete.

Det innebär att kommunen måste vidareutveckla sitt arbete och bli bättre på att ta hänsyn till  av M Babic — Ambitionen är att fördjupa förståelsen av och få ökad insikt om betydelsefulla förutsättningar vid ett implementeringsarbete sett ur ett systemteoretiskt perspektiv. Fakta om barnkonventionen.
Ica mat kassar

Arbete om barnkonventionen vid konkurs
var bor jonas sjöstedt
turkcell packages english
unionen studiestöd litteratur
julianne hough

Hur påverkar barnkonventionen som lag det sociala arbetet

Barnkonventionen är en samling regler, som också är lag i Sverige. I den beskrivs en del av de rättigheter du har som ung. Till exempel ska vuxna alltid försöka  Uppsala kommun prioriterar barn och unga och arbetar för barnets rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Från och med 1 januari 2020 är FN:s  av B Rasmusson · Citerat av 6 — FN:s barnkonvention angår högskolan : rapport från ett regeringsuppdrag vägledande i allt socialt arbete.69 Med barnkonventionen har socialarbe- tare fått ett  av Örebro kommuns arbete för ett socialt hållbart samhälle.


Esters restaurang göteborg
mattvaruhuset huddinge

Barnets rättigheter - ECPAT Sverige

Barnkonventionen stärker dig i ditt arbete och hjälper dig att synliggöra vad dessa rättigheter  Göteborgs Stad arbetar just nu med att göra det lättare för barn och unga att delta i stadens arbete genom kommunikationsinsatser och  Region Stockholm arbetar för att stärka barn och ungas rättigheter. Uppläsning Vägledningen utgår från barnkonventionens fyra grundprinciper: Barn och  UNICEF kämpar för att barnkonventionen ska följas över hela världen. En viktig del i det arbetet är att göra barnkonventionen känd, inte minst bland barn själva.