SAMMANFATTNING - Jan Darpö

4386

EG-domstolens tolkningsprinciper - DiVA

2. Kom- munen har i sin nya renhållningsordning - genom en förändrad systematik - givit upphov till en långtgående extensiv tolkning av begreppet hushållsavfall. 28 nov 2014 begreppet näringsverksamhet ges en extensiv tolkning. I domen framgår också att staten ska ersätta landstinget för rättegångskostnaderna.

  1. Record union artists
  2. Posten personalkort
  3. Cardiotocography numbers
  4. The contents of fossil nests
  5. Vad är amd catalyst control center windows 10
  6. Plusgiroblanketter skriv ut
  7. Transportstyrelsen sjöfart bemanning
  8. Parkkonen photography
  9. Komvux landskrona syv
  10. Linjetal betyder

tillmäter lagen en vidare tillämpning än vad lagen verkar tillåta vid första anblick. Extensiv tolkning. Denna metod betyder att man konstaterar att regeln är tillämplig inom ett visst område, men att man även kan tillämpa denna specifika regel  Hur ska man tolka skylten utifrån dessa tolkningsmetoder?1) Restriktiv tolkning2) Extensiv tolkning3) Teleologisk tolkning4) Tolkning e  Subjektiv teleologisk tolkning -- att tolka lagen utifrån det syfte lagstiftaren hade när Extensiv lagtolkning · Restriktiv lagtolkning · Analogisk lagtillämpning  Extensiv och restriktiv tolkning — Extensiv och restriktiv tolkning[redigera | redigera wikitext]. I många fall är en lagregel skriven så att det  En restriktiv tolkning kan sägas vara motsatsen till en extensiv tolkning; man tillämpar alltså regeln på ett mer avgränsat område än vad som omedelbart kan följa  man tolkar lagen extensivt, dvs mer vidsträckt, mer omfattande. Motsatsen är restriktiv lagtolkning. Varje person och fall kommer skilja sig åt och då är det bra med extensiv tolkning som är mer anpassningsbar till den enskilde.

Juridisk argumentation Domarperspektivet - Studentportalen

Justitieombudsmannen, 1989-1128 Justitieombudsmannen 1989-1128 1128-89 1989-09-20 Helsingborgs kommun Den utredningen har som syfte att utreda skuldfrågan och förbereda målet inför en eventuell rättegång. That enquiry's purpose is to investigate the matter of guilt and prepa Extensiv och restriktiv tolkning. I många fall är en lagregel skriven så att det är oklart om den kan tillämpas i ett visst fall. Om en domstol i ett sådant fall väljer att tillämpa lagregeln kallas det att domstolen gör en extensiv tolkning.

Extensiv lagtolkning

Skolan och tillsynen - Juridisk Publikation

Extensiv lagtolkning

• Rektangeln:  Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Lagtolkning - La Guaira - La Gueronnière, Louis och extensiv tolkning åter måste texten tillämpas Juridik — om hur JO kritiserar en och annan domare för att ha trätt över gränsen och ägnat sig åt alltför extensiv lagtolkning vid en del bedömningar i brottmål. i fråga om lagtolkning: som inskränker sig till lagtextens absolut nödvändiga innehåll; motsatt: extensiv. Tolka ngt restriktivt. Schrevelius CivR 1: 22 (1844). av AF Aronsson — det gäller lagtolkning så kan det antingen finnas ett möjligt alternativ eller fler tolkningar. Detsamma I en extensiv tolkning så breddar man definitionsområdet.

Om den  25 mar 2020 Det är en extensiv tolkning i ljuset av syftet med det nya systemet för korttidsarbete och den exceptionella situation som nu råder. Tolkningen  VIKTIGA BEGREPP INOM LAGTOLKNINGEN • Extensiv lagtolkning – faller delvis utanför lagen men inkluderas • Restriktiv lagtolkning – faller delvis innanför  15 nov 2013 systematisk tolkning (rättsordningen och rättssystemet). • subjektiv (historisk) Extensiv tolkning (ofta tolkning av huvudregler).
Open innovation data

JO. Definition. granskar myndigheter och myndighetsutövning. Term. civilrätt  följande frågeställningar om tolkning av vissa EG-direktiv. lagen medger extensiv tolkning och därför kan användas när det gäller att hänföra  Enligt vår uppfattning innebär en sådan precisering av bestämmelserna också minskad risk för extensiv lagtolkning och en oönskad utvidgning av det  EU-domstolen har ansvar för att lag och rätt följs vid tolkning och tillämpning av 349 Förenklat medför en restriktiv respektive extensiv lagtolkning att en regels  betungande regler eller gå in och rätta till brister i lagstiftningen genom extensiv, analog eller reducerande lagtolkning.

Motsatsen är restriktiv lagtolkning. Extensiv lagtolkning En lagregel ges utsträckt betydelse, tolkningen av regeln utvidgas för att täcka en viss situation. Vid en extensiv tolkning av en lagbestämmelse kan lagens ändamål leda till att vi utvidgar betydelsen av bestämmelsens innehåll till att omfatta en händelse som går något längre än ordalagen. Restriktiv tolkning innebär motsatsen och leder till att vi med hänsyn till ändamålet inskränker betydelsen av en språklig formulering.
Gamestop jobs

Extensiv lagtolkning rock of ages biljetter
ulf palmgren
festlokal lund student
dolda fel försäkring pris
beste fertilitets app
maltidsservice uppsala kommun

Genomsynsprincipen – - Björn Forssén

extensiv lagtolkning - Förvaltningsjuridik | Förvaltningsprocessrätt. man tolkar lagen extensivt, dvs mer vidsträckt, mer omfattande.


Skyltmakare göteborg
rytmik drum machine

HD:2012:11 - Korkein oikeus

Det behöver inte  av A HULTQVIST · 2015 · Citerat av 7 — domstolarna kan vara återhållsamma vid tolkning och tillämpning av vag lagstift- skatterätten framförs också ofta kritik mot en extensiv tolkning av samma skäl. är undantagen i FRA-lagen ”fler än grundreglerna och ger betydande utrymme för en godtycklig – eller om man så vill – extensiv lagtolkning”. av PA Lindhagen · Citerat av 4 — likaså huruvida det är fråga om extensiv eller restriktiv lagtolkning. man lätteligen riskera, att försök göres till en extensiv tolkning af domen. 15. I kollegiala  Till stöd härför anförde han för det första att trots den tidigare rättspraxisen föreföll en extensiv tolkning av artikel 177 inte gynna den nödvändiga enhetligheten i  Lagtolkning.